xử lý xung đột công sở

5 phương pháp xử lý xung đột trong công sở

knm45

Nếu giải quyết không tốt, xung đột nhỏ sẽ gây ra xung đột to lớn hơn và cuối cùng sẽ phá vỡ ổ chức Xung