thuyết trình

Tìm hiểu sau khi thuyết trình nên làm gì?

ky-nang-thuyet-trinh-thanh-cong-2_resize

Nó không chỉ cho ta biết sự quan tâm của họ tới sản phẩm mà còn đánh giá về điểm đạt và chưa đạt của