tại sao lại không tăng tiền lương

Vì sao tiền lương mãi không tăng?

luong-3-avnk-1435801333801

Sếp có thể tăng lương cho bạn chứ đừng đưa ra yêu cầu tăng lương không. Bởi nếu vậy, bạn sẽ thuộc vào tuýp người