phẩm chất người dũng khí

8 phẩm chất của người dũng khí bạn nên học hỏi

2013_10_15-fearless-entrepreneurs

Nếu thực sự là một người dũng khí, bạn sẽ luôn có cách để giải quyết mọi vấn đề. Tất cả mọi việc cần làm