làm sao giải quyết 1 vấn đề

Giải quyết vấn đề với các quy trình đơn giản

w620h405f1c1-files-articles-2013-1071618-nhan-su-11

Tiếp tục: vậy làm cách nào để loại bỏ vật nặng đó đi? Với sức lực của bạn, bạn có làm được không? Nên dùng