khái niệm tiền lương

Tìm hiểu khái niệm tiền lương, tiền công là gì, chức năng của tiền lương

0x600ddd

Tiền lương không tính đến những đóng góp của người thuê lao động đối với bảo hiểm xã hội và quỹ hưu trí cho người