hệ thống lương 3p

Áp dụng hệ thống lương 3P vào Doanh nghiệp có rủi ro gì?

tien-luong-nqxd-1437356972403

Vì vậy, khi áp dụng chung một cơ chế mà không có sự linh động, sáng tạo để phù hợp thì mặc nhiên sẽ trở