gdp dùng để làm gì

GDP để đánh giá sự phát triển có đúng hay không?

tien-luong

Trong 5 năm qua, một chỉ số khác, tần suất chữ “bức xúc” xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội,