đánh giá năng lực nhân viên

Làm thế nào đánh giá đúng năng lực nhân viên trong doanh nghiệp?

employee-perf-1

Tuy nhiên, sự mới mẻ và thách thức đôi khi cũng cần được đề cao –nhà quản lý có thể điều chỉnh tiêu chí đánh