bí quyết thuyết trình hiệu quả

6 bước đem lại thuyết trình hiệu quả cao

21-steve-jobs-keynote-677x316_c

Khi nghe thuyết trình, người nghe thường có có rất nhiều suy nghĩ trong đầu và cả nhiệm vụ của bạn là phải làm cho