bí quyết giải quyết vấn đề

Phương pháp giải quyết vấn đề vô cùng đơn giản nhất

gia-quyet

Khi bạn nghĩ về vấn đề của bạn trừu tượng, bạn nhận ra rằng những người khác đã giải quyết được cùng một loại vấn

Học cách giải quyết vấn đề nhanh chóng từ người Nhật

1449766551_kynaggiaiquyetvande

Thứ 2: Trong cái khó ló cái khôn Công ty B do không đủ nguồn lực, nên đã tìm 1 cách khác sáng tạo hơn