bài học quản lý nhân viên

Thắc mắc: Liệu bạn có đang làm việc như một cái máy?

process-flow-1

Tạm dịch: Hãy yêu công việc của bạn, đừng yêu công ty. Bởi vì bạn có thể không biết khi nào công ty sẽ ngừng