bài học quản lý hay

Bài học quản lý vô cùng ý nghĩa từ chuyện con Kiến

2014_01_10-chuyen-con-kien

Trong khi đó, ông chủ Sư Tử đi đến kết luận là cần phải cử một người làm quản lý nguyên cả bộ phận mà