bài học khi quản lý

5 kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả hơn hết

1418875277_qlda-chuan-pmi

Lắng nghe là một biểu hiện của việc tôn trọng người khác trong làm việc nhóm, lắng nghe chủ động sẽ giúp mọi người làm